Radonmätning & radonsanering

En radonmätning är första steget i att försäkra sig om en bra boendemiljö. Som säljare av en fastighet innebär en radonmätning att du kan öka den potentiella köparens känsla av trygghet. Om säljaren av en fastighet inte har gjort en radonmätning, kan du som köpare, för en billig peng genomföra en mätning, för att ta hänsyn till kostnader för eventuella åtgärder, och förhandla om köpeskillingen vid ett köp.

OVK-besiktning & luftinjustering

Som fastighetsägare till flerbostadshus är du skyldig att låta genomföra "Obligatorisk VentilationsKontroll" med jämna intervaller och presentera det senaste besiktningsprotokollet på väl synligt plats. Om du tänker proaktivt har du alltså möjlighet att visa dina hyresgäster att lokalerna de nyttjar omfattas av ett kontrollprogram som försäkrar en hög kvalitetsnivå...
Detsamma gäller förskolor, skolor och alla offentliga lokaler.

Ventilationsservice & installation

Som kund hos Halleröds omfattas du automatiskt av en servicenivå som säkerställer hög komfort och bra förutsättningar för god hälsa, hos dina hyresgäster. Oavsett om det gäller nyinstallation, eller om du har en befintlig ventilationsanläggning, får du alltid raka råd och genomtänkta åtgärder för att säkerställa en hög luftkvalitet och god komfort för inomhusklimatet.

Referenser

Om Halleröds

Halleröds startade verksamheten 2001. Sedan dess har företaget utvecklats och samarbetar idag med bostadsbolag och fastighetsmäklare, för att din bostad och alla andra typer av lokaler, ska ha ett hälsosamt inneklimat på ett energieffektivt sätt.

Optimal ventilation innebär att:

Jämn temperatur hålls
Golvdrag och kallras undviks
Luften renas från dammpartiklar
Värmen i utgående luft tas tillvara

Varför Halleröds?

img

Tillgänglighet - Halleröds arbetar lokalt, nära dig i Uddevallaområdet och kan ta uppdrag på tider som passar dig.

img

Trygghet - Försäkra dig om de aktuella förhållandena innan du ingår avtal och gör en affärstransaktion.

img

Resultat. - Mätning, rådgivning och åtgärder som ger dig ett hälsosamt inneklimat på ett energieffektivt sätt.

Vid fastighetsägarbyte

Oavsett om du är säljare eller köpare av en fastighet, är det ett klokt val att göra en radonmätning innan bytet. Som säljare kan du redovisa protokoll för köparen vilket inger förtroende. Som köpare kan du begära att få göra en radonmätning innan köp, för att slippa överraskningar eller för att kunna kalkylera med kostnader för eventuella åtgärder.