Luftinjustering

Luftinjustering innebär att luftflöden justeras med avseende på omsättningshastighet och energiåtgång, för att uppnå en god inomhusmiljö. Bostadens luftvolym ska omsättas lagom många gånger per dygn utan att drag- eller temperaturvariationer upplevs som obehagliga.