Ventilationsservice

Ventilationsservice är en viktig del för att försäkra sig om en god inomhusmiljö. Med olika tidsintervall kontrolleras filter, luftflöden, energiåtgång och att temperaturvariationer håller sig inom bestämda toleranser. Vid behov byts filter ut, bland annat för att minska energiåtgången, och värden för flöden och temperatur samlas in och analyseras.