Radonmätning

I takt med att ny teknik blivit billigare kan man nu utföra så kallad korttidsmätning med mycket tillförlitliga resultat. Mätningen pågår under sju dagar där bostaden används på normalt sätt. Mätinstrumentet registrerar koncentrationen av radon och sparar värdena i sitt minne. Efter mätperioden förs värdena över till en dator och ritas upp i ett diagram där max-, min- och medelvärden presenteras. Korttidsmätningen kan göras när som helst under året.

Den traditionella långtidsmätningen görs med små dosor som läggs ut på olika ställen i bostaden. När mätningen avslutas, efter två till tre månader, skickas dosorna iväg för analys och sedan är det bara att vänta på att du ska få resultatet i retur med posten. Denna typ av mätning kan endast genomföras under den så kallade eldningssäsongen, då du alltså värmer upp huset på vanligt sätt. Resultatet visas som ett årsmedelvärde.