Koldioxidmätning

Koldioxid förekommer naturligt i vår atmosfär. När vi pratar om god inomhusmiljö menar vi bland annat att drag- och temperaturvariationer är små, så att miljön upplevs som behaglig. Det innebär också att en byggnads ventilationssystem har en inbyggd tröghet. Om en byggnad- eller lokal, plötsligt får en annorlunda användning, släpar ofta ventilationssystemet efter med en viss fördröjning. Ett typiskt exempel är konferenslokaler som plötsligt fylls på med deltagande människor som i praktiken är vandrande värmeelement som dessutom avger koldioxid.

Vi människor är väldigt känsliga för, även små, ökningar av mängden koldioxid i inandningsluften. Ju mindre konferenslokal, desto snabbare kommer deltagarna att börja gäspa och tappa koncentrationen. Om lokalen är större och gärna har god takhöjd, är det lättare att reglera tillförsel av frisk luft och att reglera temperaturen så att den upplevs som behaglig.

Att göra en mätning av koldioxid och variationer under olika förhållanden medför att bland annat skolor och konferensanläggningar, kan optimera och styra ventilationen så att elever, gäster och konferensdeltagare får goda förutsättningar att lära sig nytt och en behaglig vistelse.