Radonsanering

Radonsanering görs förslagsvis efter att radonkoncentrationer över gränsvärdet 200 Bq/kubikmeter luft har konstaterats. Bidrag för radonsanering kan endast sökas om uppmätta koncentrationer är lika med, eller överstiger gränsvärdet.

En radonsanering inleds med en genomgång av ventilationssystemets- och byggnadens konstruktion. Därefter föreslås lämpliga åtgärder för att ventilera ut radonet eller hindra det från att nå bostadsutrymmet.

Åtgärderna avslutas med en mätning för att konstatera att radonkoncentrationen understiger gränsvärdet så att en bra inomhusmiljö uppnås. I samband med åtgärderna är det lämpligt att genomföra eventuella andra åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och/eller minska energiåtgången.