Blomsterlandet

Halleröds ansvarar för drift och service av ventilation hos Blomsterlandet i Uddevalla. Det är stora mängder luft som ska bytas ut mot frisk luft utifrån. Inkommande kall luft filtreras i partikelfilter och värms sedan upp i en värmeväxlare, innan den leds ut i butiken. Hela ventilationssystemet är integrerat med fjärrvärmesystemet, vilket innebär att energin tas tillvara på bästa sätt. Om butiksluften behöver kylas, leds värmen istället ut i fjärrvärmenätet.