Erbjudande radonmätning

Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, bland annat från rymden och från marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden. På sikt uppges antalet dödsfall, på grund av lungcancer, kunna minskas med 200 fall om radonkoncentrationen i alla bostäder uppmättes och reducerades till under gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter luft. Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att du som köpare själv måste ta reda på om huset är ett "radonhus" eller inte. Om en radonmätning tidigare har gjorts, ska detta finnas angivet i energideklarationen.Vad är radon?

Radon är en lukt-, smak- och färglös gas som förekommer naturligt i Jordskorpan. Radonmolekylen innehåller energi som avges i form av gammastrålning. Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, bland annat från rymden och från marken. Vår atmosfär och Jordens magnetfält skyddar oss från mycket av strålningen från rymden, men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden. Som tur är kan stråldosen i bostäder minskas med ganska enkla medel.

Varför är radon farligt?

Radon och radondöttrar finns i luften och följer med in i luftrör och lungor när vi andas. Energin i strålningen förstör cellstrukturen i lungorna, som skadas och lungcancer kan uppkomma. Risken för lungcancer ökar ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen men risken ökar i kombination med rökning. Även passiv rökning medför ökad risk, för alla familjemedlemmar, att drabbas av lungcancer från radon.

Vad kan du göra åt det?

Börja med att mäta upp den aktuella koncentrationen av radon så att du får en referens och vet om du behöver någon form av åtgärd samt om du kan söka bidrag för detta. Halleröds hjälper dig med bidragsansökan, som måste göras innan åtgärder påbörjas.
En korttidsmätning tar en vecka och kan göras när som helst under året. Efter att åtgärder har gjorts, görs en ny mätning för att säkerställa att koncentrationen av radon, ligger under 200 Bq/kubikmeter luft.

En promille...

En korttidsmätning av radon kostar 1.500:- inkl. moms. Om den fastighet du vill köpa, kostar 1.500.000:- motsvarar kostnaden för radonmätningen en promille av köpeskillingen. Du håller nog med om att det är en liten kostnad för viktig kunskap!
Efter korttidsmätningen får du ett protokoll som visar hur radonkoncentrationen har varierat under mättiden. Även medelvärdet framgår. Om medelvärdet överstiger 200 Bq/kubikmeter luft, får du även förslag på olika typer av åtgärder, kostnaden för eventuell åtgärd samt hjälp med bidragsansökan. Det finns naturligtvis även möjlighet att diskutera energibesparingar för ventilationssystemet som en helhet också. Det kan vara bra att göra samtliga förändringar av ventilationssystem före, eller i samband med övrig renovering, om- eller tillbyggnad.

Börja med att kontakta Halleröds för att boka en tid som passar dig! Du kan antingen använda kontaktformuläret eller skanna QR-koden, här till höger, med din smartphone. Om du skannar QR-koden sparas Halleröds kontaktinformation automagiskt i din smartphone, så att du alltid har nära till tryggheten med en leverantör som skapar lösningar för dig. (Appar för att skanna QR-koder finns hos AppStore för iPhone samt Andriod Market för Android-telefoner). Endast Halleröds kontaktuppgifter sparas i din telefon. Ingen information om dig lämnas ut till Halleröds eller någon annan!

Kontaktuppgifter som QR-kod